Ewitryna.CMS

Front-End / CMS dla Optima LG

Wyzwania

Firma Optima LG współpracuje z własnym grafikiem i dostarcza nam do wdrożenia pliki PSD. Pliki wykonywane są bez konsultacji z nami, w związku z tym na etapie realizacji oprogramowanie konieczne są dodatkowe ustalenia.

Na przestrzeni lat wykonaliśmy wspólnie kilkanaście stron internetowych, w tym główną stronę firmy.

Rozwiązania

Dobra komunikacja między zleceniodawcą, a naszą firmą. Rzetelne rozliczenia. Wdrażanie oprogramowania Front-End i Back-End w oparciu o Ewitryna.CMS.

Front-End
praca na podstawie dostarczonych plików PSD

Wykonaliśmy oprogramowanie Front-End na podstawie dostarczonych plików PSD. Część rozwiązań była modyfikowana, aby dopasować je do standardów internetowych. Wersje dla urządzeń mobilnych były wykonywane zarówno w oparciu o projekty graficzne dostarczone przez klienta jak i bazując na naszym doświadczeniu i poradach.

Back-End
wdrożenie oprogramowania Ewitryna.CMS

Każda z wielu wykonywanych dla Optima LG stron internetowych zostałą wdrożona bazując na naszym autorskim oprogramowaniu Ewitryna.CMS.