Baza danych dla Kennel Club Polska

Wyzwanie

Przeniesienie bazy danych z rozwiązań desktop do chmury.

Rozwiązanie

Stworzenie nowej bazy danych pracującej w oparciu o Symfony.

Wybór rozwiązania CSS
skorzystanie z gotowych rozwiązań

Przedstawiliśmy klientowi i wybraliśmy najbardziej odpowiednie dla niego wizualnie rozwiązanie CSS.

Opracowanie struktury oprogramowania
UX/UI

Przygotowaliśmy makietę rozwiązań i działania systemu przedstawioną do akceptacji Klienta.

Oprogramowanie Back-End
Wdrożenie oprogramowania Symfony

Wdrożyliśmy bazę danych w oparciu o oprogramowanie Symfony.

Migracja danych
Przeniesienie danych

Przenieśliśmy ponad 50'000 rekordów z poprzedniej bazy danych dostępnej na komputerze w biurze firmy do nowoczesnego rozwiązania w chmurze.